In het importbestand dienen de volgende velden aanwezig te zijn:
Bondsnr
Achternaam
Voorletters
Tussenvoegsels
Roepnaam
Straat
Huisnr
Huisnr toev.
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoon
M/V
Geb.datum
Verenigings lidnummer
Email
Telefoon werk
Telefoon mobiel
Alle velden dienen in het bestand aanwezig te zijn. Ook als er geen gegevens in het betreffende veld aanwezig zijn, dient het veld toch aanwezig te zijn. Er dienen in ieder geval gegevens aanwezig te zijn in bondsnr, achternaam, voorletters en geboortedatum. \\Maar uiteraard biedt Barboek.nl meer mogelijkheden als ook de adresgegevens ingevuld zijn.
Het beste is om het bestand te openen/aan te maken in Excel en om daar te controleren of alle kolommen aanwezig zijn.Vanuit Excel dient het bestand vervolgens opgeslagen te worden als tekstbestand met Tab als scheidingsteken (zie afbeelding).Dit tekstbestand is vervolgens te importeren in Barboek.nl. Zie daarvoor verder bij: De import.

Mocht import niet lukken dan kunnen we u daarbij altijd behulpzaam zijn.

Om snel van start te kunnen gaan is dit voorbeeldbestand beschikbaar om te downloaden:

Import_voorbeeldbestand.txt

(klik met de rechtermuisknop op de bestandsnaam en kies voor "Link opslaan als" en sla het bestand op. Dit bestand kan vervolgens geimporteerd worden bij Leden).