Bepaal het aantal dagen dat een lid een e‐mail krijgt voordat deze bardienst heeft. Zet het aantal dagen op 0 (nul) om de functie herinneringsmail niet te gebruiken.
Het is mogelijk om 2 getallen in te vullen gescheiden door een komma. Er zullen dan twee e‐mails gestuurd worden.