Hier kan een aantal diensten ingevoerd worden dat leden zelf in moeten plannen om bij het automatisch aanmaken van het barrooster (het verder vullen van de lege diensten in het rooster) niet meer meegenomen te worden. Oftewel de leden die dit aantal behaald hebben worden daarnaast niet meer ingepland. Het is goed om dit wat ruimer te stellen (het is mogelijk om aantal diensten te tellen en aantal leden dat ingepland moet worden in een bepaalde periode, dat levert op hoeveel diensten ieder zou moeten draaien). Door het berekende aantal met 1 op te hogen is men zeker van voldoende diensten bij iedereen. Deze informatie wordt getoond bij Zelf inplannen en er wordt aangegeven of leden het aantal diensten hebben ingevuld.
De datum vanaf die ingevuld wordt heeft te maken met de periode waarover men een barrooster gaat maken. Door daar de begindatum in te vullen van de te genereren periode worden de diensten geteld bij de leden vanaf die datum.
Belangrijk!! Vergeet dus niet een nieuwe datum in te geven als je het barboek voor een nieuwe periode open zet om zelf in te plannen.