Om een barboek te kunnen genereren dienen de volgende zaken aanwezig te zijn.

3. Ledenlijst

4. Bardiensten

Het is in principe mogelijk om met een ledenlijst en bardiensten een barboek te maken. Er wordt dan echter geen rekening gehouden met voorkeuren en verhinderingen van de leden. U kunt daarom leden laten inloggen en voorkeuren en verhinderingen door laten geven. Als dat gebeurd is kan een barrooster aangemaakt worden. Het is mogelijk om alleen seniorleden mee te nemen in het de planning. Ga daarvoor naar instellingen. Om nu een barrooster aan te maken klik op Genereren in het menu. Onderstaand scherm wordt getoond. Selecteer een maand en klik op de knop [Genereren] (alleen de maanden waarvoor uw lidmaatschap op Barboek.nl geldig is zijn zichtbaar).Het rooster wordt nu in eerste instantie leeg gemaakt. Dus data en diensten. Er zijn nog geen leden ingeroosterd.Er zijn nu vier mogelijkheden om het barboek met leden te vullen.

1. Vullen met leden met voorkeur, zonder gedraaide bardienst (aantal diensten vanaf).

2. Vullen met leden zonder voorkeur, zonder gedraaide bardienst (aantal diensten vanaf).

3. Vullen met leden die al een bardienst hebben gedaan, rekening houdend met voorkeur/verhindering, gesorteerd op oudste bardienst (aantal diensten vanaf).

4. Handmatig leden op een bepaalde dienst zetten (aantal diensten vanaf).

In eerste instantie is optie 1 de optie om mee te starten (na een aantal maanden zal met deze optie niemand meer gevonden worden, omdat iedereen een bardienst heeft gehad). Optie 2 zal de eerste keer de andere diensten invullen (ook hier geldt weer dan na een aantal maanden iedereen een bardienst heeft gehad). Optie 3 zal uit de leden die al een bardienst gedaan hebben het rooster verder vullen. Rekening houdend met voorkeuren en verhinderingen zullen de leden op volgorde (oudste bardienst eerst) weer in het rooster worden ingepast.

Optie 4 kan zowel vooraf als na het automatisch invullen van de diensten worden gebruikt. Vooraf om bepaalde personen op een dienst te plaatsen. Achteraf om eventueel personen van een dienst af te halen.

Het aantal diensten en de datum vanaf worden bij instellingen ingevuld. Dit is makkelijk als men een bepaald aantal diensten per persoon per periode wil laten uitvoeren.

De regels in het rooster krijgen de kleur die aan achter elke optie is aangegeven. Zo is te zien op basis waarvan een lid is ingeroosterd (behalve mogelijkheid 4 uiteraard).

Op het moment van genereren wordt rechtsbovenaan een melding weergegeven. Het is dus nodig even te wachten voordat het programma klaar is. Mocht het genereren eerder afgebroken worden dan worden de gegevens tot dan toe opgeslagen en kan men door opnieuw klikken op de juiste optie verder gaan met het genereren van het Barrooster.