Bij deze optie wordt er bij het plannen rekening gehouden met wat ingevuld is bij aantal diensten en de datum vanaf wanneer dat geldig is.
Hiermee kan nauwkeurig bepaald worden hoeveel diensten leden per periode dienen te vervullen.