Klik in het menu op Bardiensten.
Het is nu mogelijk om bardiensten in te voeren.

Klik daarvoor in het scherm op de knop [Invoeren nieuwe bardienst].

Maak nu de keuze voor een Reguliere dienst of een Evenementendienst.

http://www.youtube.com/watch?v=CZmzxxWYfqg