Onder Log zijn alle e-mails te zien die door het systeem verzonden zijn.

Soms kan het nodig zijn, indien een lid aangeeft geen mail te hebben ontvangen over de bardienst.
In deze log is de betreffende mail en de tijd van verzenden terug te vinden.

Indien niet het juiste e-mailadres bij een lid is opgenomen wordt de mail teruggestuurd.
Door bij Instellingen een Reply e-mailadres op te geven is na te zoeken welke mails niet zijn aangekomen.Er worden dagelijks berichten verzonden vanuit het systeem. Daarom kan het goed zijn om die van tijd tot tijd te verwijderen. Daarmee wordt dan de database weer verkleind. Dat levert snelheidswinst op.