Vervolgens zijn in dit scherm de verenigingsgegevens weergegeven.
Deze kunnen gewijzigd worden. Deze gegevens worden deel gebruikt op rapportages uit Barboek.nl