Hier geeft een lid de verhinderingen op voor de komende periode. Bij het genereren van het barrooster wordt rekening gehouden met deze verhinderingen.