Barboek.nl werkt met vooraf ingevoerde bardiensten. Op basis daarvan wordt een barrooster per maand gegenereerd. Als u ook de evenementen van uw vereniging invoert kunnen die makkelijk gekoppeld worden. Er zijn drie scenario’s op basis waarvan men tot een ingevuld rooster kan komen. Voor welk scenario men kiest is geheel afhankelijk van de gebruikelijke of gewenste werkwijze binnen de vereniging.
Klik hiernaast op de drie scenario's.