Het is mogelijk om de gegevens op een regel in een barrooster helemaal aan te passen.


Door te klikken op het potloodicoontje aan het eind van de regel is het mogelijk om bijna alle gegevens in een bardienst aan te passen.

‐De dienstnaam kan gewijzigd worden. ‐Er kan een (andere) evenementsoort gekozen worden. ‐Het lid dat de dienst uit mag voeren kan gewijzigd worden door een ander persoon uit de lijst te kiezen.

Klik vervolgens op de het icoontje voor opslaan of annuleren om de bewerkingen te behouden of te verwijderen.