Door bij Instellingen te kiezen voor Zelf inplannen (plaats een vinkje) geef je leden de mogelijkheid om zichzelf op diensten te plaatsen. Daarvoor is het eerst nodig dat een leeg rooster gemaakt wordt van de maanden waarvoor een barrooster gemaakt gaat worden.

Om een barboek te kunnen genereren dienen de volgende zaken aanwezig te zijn.

1. Ledenlijst
2. Bardiensten
Om het rooster aan te maken: Klik op: Genereren‐Kies de maand die u wilt genereren. Dat levert een blanco rooster op met de diensten.